05/01/2018 | 0

Số người nhận food stamp giảm 2 triệu người dưới thời chính quyền Trump

Số người nhận food stamp giảm 2 triệu người dưới thời chính quyền Trump

Washington DC. (Reuters) – Kể từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng lên 25,000 điểm, số người thất nghiệp tiếp tục giảm, và số người nhận food stamp giảm hơn 2 triệu người.

Dữ liệu vừa được công bố bởi Bộ Nông Nghiệp USDA cho thấy, số người tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng SNAP (food stamp) đã giảm còn hơn 42 triệu người vào năm tài chính 2017, so với hơn 44 triệu người vào năm tài chính 2016. Số thống kê của USDA cũng cho thấy, chương trình food stamp, vốn chi tiêu 250 triệu Mỹ kim cho 2.8 triệu người vào năm 1969, dưới thời Tổng Thống Richard Nixon, đã tăng lên đến gần 80 tỷ Mỹ kim cho 48 triệu người vào năm 2013, dưới thời Tổng Thống Barack Obama. Từ đó đến nay, con số này đã giảm bớt, nhờ vào kinh tế phát triển và vì một số tiểu bang đã khôi phục lại các yêu cầu về việc làm để đủ tiêu chuẩn nhận food stamp.

Trước đó, các yêu cầu về việc làm đã được bãi bỏ trong giai đoạn suy thoái 2007-2009. Tổng Thống Trump đã tỏ ý rằng, ông sẽ thắt chặt các điều kiện để nhận food stamp, và sẽ yêu cầu các tiểu bang đóng góp một phần ngân sách cho chương trình này, như một cách để giảm bớt số người nhận trợ cấp.

Chính phủ liên bang cũng đang xem xét một số đề nghị của tiểu bang, và có thể đưa các đề nghị này vào chính sách liên bang. Các đề nghị được xem xét bao gồm yêu cầu của Wisconsin về việc phải xét nghiệm ma túy cho người nhận food stamp, và kế hoạch của Maine về việc giới hạn số thành viên trong gia đình có thể mua hàng trên 1 thẻ food stamp. (Ngô Bảo)