30/06/2020 | 1

 Số người mất việc ở Việt Nam đã tăng lên 8 triệu người

 Số người mất việc ở Việt Nam đã tăng lên 8 triệu người

Người dân Việt làm bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Luật toàn quốc)

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 30 tháng 6 năm 2020 loan tin, ông Vũ Trọng Bình, Trưởng cơ quan Việc làm, thuộc bộ Lao động- Thương binh- xã hội Cộng sản Việt Nam cho biết, tính đến hiện tại đã có gần 8 triệu công nhân Việt Nam bị mất việc, hoặc phải nghỉ luân phiên, giãn việc do dịch coronavirus 19 gây ra.

Theo ông Bình, thị trường lao động Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề, số lao động mất việc làm liên tục gia tăng, trong khi khả năng tạo việc làm cho người dân ở quốc nội và ngoại quốc đều gặp khó khăn. Ông Bình nói, báo cáo của các địa phương trên toàn Việt Nam cho thấy, tính đến tháng 6 năm 2020, Việt Nam có 30.8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch như mất việc làm, phải giãn việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Trong đó, giảm thu nhập chiếm 57.3% trong tổng số những người bị ảnh hưởng tương ứng là 17.6 triệu người. Những khu vực mà các lao động bị ảnh hưởng nhiều là ngành dịch vụ với 72% bị ảnh hưởng, tiếp đến là 67.8% ở khu vực công nghiệp, và 25.1% ở khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Theo dữ kiện của nhà cầm quyền, hiện dân số Việt Nam là gần 100 triệu người, và nền kinh tế Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại quốc. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn tuyên bố chỉ có Việt Nam là vươn lên trong khi thế giới đang bị thụt lùi.

An Nhiên