28/11/2018 | 0

Số người ghi danh Obamacare giảm sút

Số người ghi danh Obamacare giảm sút

Ảnh: Reuters

Washington DC – Tỷ lệ ghi danh tại thị trường bảo hiểm y tế liên bang đã giảm đáng kể trong mùa thu này, và nguyên nhân được cho là vì chính phủ Trump cắt giảm ngân sách giành cho các tổ chức giúp đỡ người dân ghi danh.

Trong năm nay, chính phủ liên bang chỉ chi 10 triệu Mỹ kim cho các văn phòng hướng dẫn người dân ghi danh mua bảo hiểm y tế, giảm đáng kể so với 36 triệu vào năm 2017 và 63 triệu năm 2016. Một số văn phòng hướng dẫn cho biết, họ không có đủ nhân viên để hướng dẫn cho các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm, do không đủ ngân sách.

Việc ghi danh mua bảo hiểm Obamacare bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 12, tại 39 tiểu bang sử dụng thị trường bảo hiểm liên bang HealthCare.gov. Những thị trường khác được quản lý bởi các tiểu bang thông thường sẽ kéo dài thời gian ghi danh đến cuối tháng 12 hoặc sang đầu tháng 1. Mọi chương trình bảo hiểm bán trên thị trường Affordable Care Act được dành cho những người không có bảo hiểm thông qua sở làm hoặc từ chính phủ.

Trên toàn Hoa Kỳ, vào mùa thu năm nay, gần 800 quận hạt sử dụng thị trường bảo hiểm liên bang sẽ không được cấp ngân sách tài trợ cho chương trình hướng dẫn ghi danh. Trong 17 ngày đầu tiên của đợt ghi danh năm nay, 1.9 triệu người đã mua bảo hiểm 2019 trên trang HealthCare.gov, giảm bớt so với 2.3 triệu người ghi danh trong cùng thời gian này vào năm ngoái.

Số người mua bảo hiểm năm nay được đặc biệt chú ý, một phần là vì năm 2019 là năm đầu tiên người Mỹ không bị phạt nếu không có bảo hiểm y tế, tính từ khi thị trường bảo hiểm được thành lập vào năm 2014. (Ngô Bảo)

TAGS: obamacare