22/07/2021 | 22

Số người chết vì dịch ở Sài Gòn nhiều gấp rưỡi so với số lượng bộ y tế cộng sản công bố

Số người chết vì dịch ở Sài Gòn nhiều gấp rưỡi so với số lượng bộ y tế cộng sản công bố

Tin Saigon.- Báo Một thế giới ngày 21 tháng 7 năm 2021 loan tin, số lượng người tử vong do nhiễm dịch Covid-19 tại Sài Gòn theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật Cộng sản thành phố nhiều gấp rưỡi so với dữ kiện mà bộ Y tế Cộng sản tuyên bố.

Theo báo Một thế giới, vào sáng 21 tháng 7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cộng sản thành phố loan tin, tính cho đến hiện tại, Sài Gòn đã có 332 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong.  Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 7, bộ Y tế Cộng sản lại công bố, Việt Nam mới có 334 người nhiễm dịch tử vong, trong đó Sài Gòn chiếm 189 người.

Trước sự chênh lệch này, dư luận cho rằng, có thể ở những địa phương khác, số người tử vong vì nhiễm dịch cũng đã bị bộ Y tế Cộng sản làm ít đi so với thực tế. Theo thông tin của bộ Y tế Cộng sản, tính đến sáng 22 tháng 7, Việt Nam đã có 67,418 người nhiễm dịch, trong đó Sài Gòn chiếm 43,776 người.

Như vậy, các biện pháp chống dịch của nhà cầm quyền không những đã thất bại, mà còn làm cho dịch lây lan mạnh hơn, đời sống của người dân khốn khổ hơn vì hành động ngăn sông, cấm chợ, cắt đứt chuỗi cung ứng hàng hoá và đặt ra nhiều quy định vô lý để móc túi người dân.

An Nhiên