21/08/2017 | 0

Sở Mật Vụ không đủ tiền trả nhân viên bảo vệ gia đình tổng thống Trump

Sở Mật Vụ không đủ tiền trả nhân viên bảo vệ gia đình tổng thống Trump

Washington DC. (Reuters) – Theo USA Today, Sở Mật Vụ không còn có thể chi trả cho nhân viên để bảo vệ Tổng thống Trump và gia đình, vì số người cần được bảo vệ ở Tòa Bạch Ốc tăng lên chưa từng có, cũng như số lần du lịch thường xuyên của họ.

Giám Đốc Sở Mật Vụ Randolph Alles nói với USA Today rằng tổng thống có một gia đình quá lớn, và luật pháp Hoa Kỳ bắc buộc họ phải nhận trách nhiệm này. Ông không có quyền sửa chữa hoặc thay đổi điều đó. Theo Giám Đốc Alles, mới cuối tháng 8 mà số nhân viên của Sở Mật Vụ đã nhận tiền lương cũng như các khoản phụ cấp làm thêm giờ của toàn năm 2018. Ông Alles không biết sẽ lấy tiền ở đâu để trả lương cho 4 tháng cuối cùng của năm 2017. Hậu quả là Sở Mật Vụ phải xin thêm ngân sách của Quốc Hội để bù vào chỗ trống cho nhân viên.

Ông Alles nói chưa khi nào nhân viên Sở Mật Vụ phải làm việc ngày đêm như dưới thời Tổng Thống Trump. Sở chưa có kế hoạch thay đổi trong năm đầu tiên, nhưng kể từ năm thứ nhì, họ sẽ cân bằng lại lịch làm việc, để nhân viên của ông có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình.

CBS News cho biết chỉ nội trong tháng 4, chi phí những chuyến đi bằng Air Force One của ông Trump là 700 ngàn Mỹ kim cho mỗi chuyến. CBS News ước tính phí tổn của mỗi chuyến đi tới Mar-a-Lago là 3 triệu Mỹ kim.

Theo USA Today, hiện nay Sở Mật Vụ nhận trách nhiệm bảo vệ cho 18 thành viên gia đình của Tổng Thống Donald Trump, tổng cộng là 42 người. Dưới thời cựu Tổng Thống Obama, Sở Mật Vụ phải bảo vệ cho 31 người. (Mai Đức)