22/03/2014 | 0

Số giấy phép được sở hữu súng tại tiểu bang Illinois tăng mạnh do luật mới

Số giấy phép được sở hữu súng tại tiểu bang Illinois tăng mạnh do luật mới

Chicago, Illinois. (CBS)
Gần 13,500 chủ sở hữu súng nay có thể mang giấu vũ khí một cách hợp pháp theo luật mới. Đây là một đạo luật lịch sử, dài 112 trang. Đối với một chủ doanh nghiệp, bà Candace Canty, làm quen với luật mang giấu vũ khí của tiểu bang Illinois là điều quan trọng. Hiện không có bảng hiệu nào hạn chế chủ sở hữu súng mang vũ khí vào bên trong cửa tiệm Lakeview của bà. Nhưng quanh đó có rất nhiều chủ doanh nghiệp treo biển bởi vì họ không muốn thấy súng ở bên trong.
Dân biểu tiểu bang Dennis Reboletti giúp làm rõ một trong những luật mang giấu súng nghiêm ngặt nhất trên toàn quốc. Một số trong 22 khu vực bảo vệ không được mang súng tới là phi trường, trường học, tòa án, sân vận động, viện bảo tang, bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có CTA và Metra, cũng như bất kỳ nơi nào hầu hết doanh thu tới từ việc bán rượu. Các phương tiện đi lại được coi là khu vực an toàn, bất kể đậu ở đâu. Nếu một người có giấy phép để súng trong xe thì súng phải được cất ở nơi không nhìn thấy, khóa lại và không lên đạn.
Mọi người cũng có thể mang súng trên đất tiểu bang, rừng bảo tồn và bất động sản của mình. Tuy nhiên luật mang giấu súng mới chỉ có hiệu lực được ba tuần. Các nhà lập pháp tiểu bang đang chăm chú theo dõi luật này mang lại kết quả như thế nào. Nếu ai vi phạm bất kỳ hạn chế nào được đạo luật nêu ra, người đó có thể phải bị phạt, thậm chí phải ở tù. Ba lần vi phạm thì sẽ bị thu hồi giấy phép. – H. Võ