17/01/2016 | 0

Số du học sinh Việt Nam tăng vọt tại Hoa Kỳ

Số du học sinh Việt Nam tăng vọt tại Hoa Kỳ

Theo Univerty World News, số du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh 18.9% từ tháng 7 tới tháng 11 năm 2015, mức tăng cao thứ ba sau Ấn Độ là 20.7% và Trung Cộng là 19.4%. So sánh với năm 2014, số lượng du học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học ở Hoa Kỳ tăng 12,9%, đạt trên 18.700 trong năm 2015.

Báo cáo của Open Doors được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố cho biết số đông du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ đang theo học bậc đại học. Trong niên khóa 2014-2015, tỷ lệ này là 66,5%, trên đại học là 15,7%, cấp học khác 9,4%, và đào tạo thực tế tùy chọn (cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học và muốn thực tập dưới một năm) chiếm 8,4%.

Theo các con số thống kê của Chương Trình Sinh Viên Và Khách Trao Đổi của Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú Và Thuế Quan Hoa Kỳ ICE, thì Việt Nam hiện đứng thứ sáu trong tất cả các quốc gia gửi học sinh tới Hoa Kỳ du học, với 28,883 học sinh và sinh viên đang theo học tại mọi cấp bậc trong hệ thống giáo dục. Hoa Kỳ đã vượt qua Úc về số du học sinh Việt Nam. Úc hiện đang đón nhận 28,524 du học sinh Việt Nam tại mọi cấp bậc, tăng 0.4% so với năm trước.

Cũn theo thống kê trên, 54.7% số du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ là nữ, và 45.3% là nam, một sự chênh lệch gần 2,700 học sinh. Số du học sinh Việt Nam theo học bậc cử nhân đông nhất, chiếm hơn 31%; bậc cao đẳng tương đương chiếm gần 28%; cao học hơn 8% và tiến sĩ 4%. Số sinh viên theo học các khóa huấn luyện ngôn ngữ chiếm 13%. Số học sinh bậc dưới đại học chiếm 11.5% tổng số, hay 3,329 học sinh, tăng gần 50% so với cách đây chỉ vài năm.

Học sinh Việt Nam theo học những chương trình dưới đại học tại những trường tư thường phải trả học phí lên tới 50,000 Mỹ kim một năm.

Huy Lam / SBTN