26/04/2017 | 0

Số di dân bất hợp pháp đã giảm trước khi tổng thống Trump nắm quyền

Số di dân bất hợp pháp đã giảm trước khi tổng thống Trump nắm quyền

Washington DC. (CBS) – Theo một báo cáo mới, số người sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp chạm mức thấp nhất của một thập niên, trong năm cuối cùng của chính phủ cựu tổng thống Obama. Báo cáo nhấn mạnh rằng di dân không giấy tờ thực sự giảm mạnh trước khi tổng thống Donald Trump đưa ra quan điểm gay gắt hơn về biên giới.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, số người không giấy tờ giảm xuống còn 11 triệu vào năm 2015, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2005. Báo cáo của Pew bao gồm người vượt biên bất hợp pháp và người ở lại Hoa Kỳ sau khi visa hết hạn. Báo cáo này cũng dựa theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Dân số Hoa Kỳ.

Pew đưa ra ước tính sơ bộ về dân số không giấy tờ vào năm 2016, nhưng dựa trên kết quả cuộc điều tra kém tin cậy hơn của nhóm Khảo sát Dân số Hiện hành. Theo kết quả này, số di dân bất hợp pháp trong năm 2016 là 11.3 triệu người. Trong những năm gần đây, dân số không giấy tờ chao động từ 11 triệu tới 11.5 triệu.

Sau khi tổng thống Trump cam kết có hành động khó khăn hơn đối với di dân bất hợp pháp, cũng như xây bức tường để ngăn chặn làn sóng vượt biên trái phép, Bộ Nội An báo cáo số người bị bắt giữ ở biên giới sụt giảm nhiều. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng nhập cư bất hợp pháp giảm bớt. Nhưng nhóm nghiên cứu của Pew lưu ý rằng trong khi di dân bất hợp pháp Mexico giảm thì di dân bất hợp pháp từ Trung Mỹ và Châu Á tăng lên. (Mai Đức)