Home Tin Tức Hoa Kỳ Số cuộc hành quyết tại Hoa Kỳ giảm

Số cuộc hành quyết tại Hoa Kỳ giảm

Số cuộc hành quyết tại Hoa Kỳ giảm

Huntsville, Texas. (Reuters) — Tổ chức bất vụ lợi mang tên Trung Tâm Thông Tin Về Án Tử Hình vừa công bố một bản báo cáo vào hôm Thứ Tư, cho hay trong năm 2015 chỉ có 28 cuộc hành quyết tại Hoa Kỳ, và từ nay đến hết năm không có cuộc hành quyết nào được lên lịch.

Đây là con số cuộc hành quyết thấp nhất kể từ năm 1991. Vào năm 2014, có 35 cuộc hành quyết, con số thấp nhất kể từ năm 1994, với 31 cuộc. Kể từ năm 1999 với 98 cuộc hành quyết, thì con số đã giảm dần trong hầu hết các năm. Chỉ có 6 tiểu bang thi hành án tử hình trong năm 2015, trong đó Texas, Missouri và Georgia là những tiểu bang đã hành quyết 5 người trở lên.

Ông Robert Dunham, giám đốc điều hành của Trung Tâm Thông Tin Về Án Tử Hình, cho rằng các con số cho thấy sự phản đối ngày càng tăng của công chúng Mỹ đối với án tử hình. Một nhân tố khác là vụ kiện về những loại thuốc độc dùng để tiêm cho tội nhân, sau khi xảy ra nhiều cuộc hành quyết thất bại. Hồi tháng 6, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ giữ nguyên tiến trình tiêm thuốc độc sử dụng tại Oklahoma. Trước khi vụ xử này ngã ngũ, nhiều tiểu bang, trong đó có Florida, đã tạm hoãn mọi cuộc hành quyết.

Một số tiểu bang, chẳng hạn như Texas và Arizona, cũng gặp trở ngại trong việc thu thập đầy đủ những thứ thuốc độc cần thiết cho các cuộc hành quyết. (Huy Lam)

(0)