20/09/2023 | 301

SỐ CA NHẬP VIỆN VÌ COVID HÀNG TUẦN LẦN ĐẦU TIÊN ĐẠT MỨC 20,000 KỂ TỪ THÁNG 3

SỐ CA NHẬP VIỆN VÌ COVID HÀNG TUẦN LẦN ĐẦU TIÊN ĐẠT MỨC 20,000 KỂ TỪ THÁNG 3

Theo dữ kiện từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), số ca nhập viện vì COVID-19 đang tiếp tục gia tăng ở Hoa Kỳ. Trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 9, số ca nhập viện đã tăng 7.7% từ 19,068 lên 20,538 ca nhập viện hàng tuần. Đây là lần đầu tiên số ca nhập viện vì COVID vượt qua mức 20,000 kể từ giữa tháng 3, khi con số này đạt 20,170. Tuy nhiên, các số liệu về COVID nhìn chung đang ở mức tương đối thấp so với đỉnh điểm của làn sóng omicron vào mùa đông năm 2021-22, khi số ca nhập viện hàng tuần đạt 150,674 vào tuần ngày 15 tháng Giêng năm 2022. Mặc dù có tăng nhưng số ca nhập viện hàng tuần vẫn ít hơn số ca nhập viện cùng thời điểm vào những năm trước. Trong cùng thời kỳ trong suốt đại dịch, số ca nhập viện hàng tuần là 24,504 vào năm 2020, 80,166 vào năm 2021 và 31,571 vào năm 2022. Bác sĩ Peter Chin-Hong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học UC San Francisco, thông báo với ABC News rằng với các loại virus khác, bao gồm cúm và RSV, dự trù sẽ gia tăng vào mùa thu và mùa đông năm nay, hệ thống y tế có thể thực sự quá sức chứa nếu số ca nhập viện vì COVID tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, theo dữ liệu của CDC, 2.3% tổng số ca tử vong ở Hoa Kỳ vào tuần trước đã có liên quan đến COVID-19. Mặc dù số ca tử vong đã tăng lên trong vài tuần qua nhưng chúng vẫn ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.