21/05/2014 | 0

Sinh viên Úc biểu tình phản đối cắt giảm ngân sách giáo dục

Sinh viên Úc biểu tình phản đối cắt giảm ngân sách giáo dục

Sydney, Úc. (Reuters) – Hàng ngàn sinh viên Úc đã xuống đường biểu tình ở Sydney và Melbourne phản đối chính phủ cắt giảm nhân ngân sách đại học và hậu đại học. Ở Sydney, sinh viên tập trung tại Trường Đại học Kỷ thuật trước khi tuần hành tới Tòa Thị Chính.
Chủ tịch sinh viên Andy Zephyr nói rằng việc làm của chính phủ Thủ tướng Abbott không thể chấp nhận. Sinh viên hô to những khẩu hiệu phản đối cắt giảm ngân sách. Chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Tony Abbott đã đưa ra bản ngân sách cho tài khóa từ năm 2014 tới 2015 với sự cắt giảm 29.8 tỷ úc kim vào năm tới và 60 tỷ úc kim trong thời gian 4 năm.
Đề nghị ngân sách có lẽ là sự cải cách mạnh nhất đối với an sinh xã hội, y tế, giáo dục cao và hệ thống hưu trí. Khoảng 16.500 công chức sẽ bị sa thải, Úc sẽ cắt giảm chương trình y tế công cộng, bỏ qui định giới hạn học phí đại học, tăng tuổi về hưu và tăng thuế lợi tức.
Bộ trưởng Tài chánh Joe Hockey nói rằng bản ngân sách sẽ tạo khó khăn cho một số người, nhưng ngân sách là quyền lợi của quốc gia. Những ngày mượn tiền để chi tiêu phải chấm dứt.
Đây là lúc mọi người cùng phải đóng góp để xây dựng quốc gia. Trong những đề nghị là tăng tuổi về hưu lên 70 vào năm 2035, điều kiện hưởng hưu trí và an sinh xã hội sẽ bị xiết chặc.
Úc đã ở trong tình trạng tốt hơn so với các nước phát triển khác trong các thập niên qua, nhưng hiện đang thâm thủng ngân sách, và công nợ được tiên liệu sẽ lên mức 14.6% GDP vào năm 2016.
Ở Sydney, cảnh sát bắt giữ 2 sinh viên. Ở Melbourne sinh viên tuần hành tới trụ sở nghị viện và còng tay biểu tình ngồi trước khi bị cảnh sát giải tán. Cảnh sát bắt giữ 13 người. (H. Võ)