16/03/2016 | 0

Sinh viên pháp chuẩn bị biểu tình chống cải cách lao động

Sinh viên pháp chuẩn bị biểu tình chống cải cách lao động

Paris, Pháp. (Reuters) – Từ ngày Thứ Ba, 15 tháng 3, sinh viên Pháp đã chuẩn bị để xuống đường vào ngày Thứ Năm, phản đối đề nghị cải cách lao động của chính phủ đảng Xã Hội.

Trong tuần trước, hàng ngàn sinh viên và học sinh đã xuống đường. Sinh viên cho rằng những đề nghị cải cách sẽ ảnh hưởng tương lai của họ. Sinh viên Hippolyte Carriere học năm thứ 2 nói rằng: “Luật mới sẽ ảnh hưởng tới thanh niên khi đi làm. Thanh niên sẽ không thể ký hợp đồng dài hạn hay có điều kiện làm việc tốt. Ngày nay, khoảng 80% người được tuyển dụng chỉ ký được hợp đồng ngắn hạn. Cho nên sinh viên sẽ khổ sở hơn vì luật mới.” Sinh viên Cao học Nicolas Berthelot nói rằng, anh ta hy vọng phong trào biểu tình sẽ buộc chính phủ phải rút lại dự luật. Các nhóm sinh viên đã cộng tác với các nghiệp đoàn lao động để phản đối dự luật, chống Bộ trưởng Myriam El Khomri.

Trước cuộc biểu tình tuần trước, liên đoàn sinh viên UNEF đã kêu gọi tiếp tục vận động sinh viên xuống đường. Trong ngày Thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Manuel Valls đã công bố luật cải cách lao động đã được tu chính lại, nhượng bộ nghiệp đoàn nhiều điểm với hy vọng làm giảm sự chống đối, ngăn chận các cuộc xuống đường biểu tình lớn. Tuy nhiên, chính phủ đã không thể thuyết phục các tổ chức nghiệp đoàn và sinh viên chấp thuận dự luật đã tu chính này, sinh viên và các nghiệp đoàn đã kêu gọi xuống đường trở lại. (Hồng Tú)