02/12/2014 | 0

Sinh Viên Hong Kong phản đối lời kêu gọi rút lui

Sinh Viên Hong Kong phản đối lời kêu gọi rút lui

Hong Kong, Trung Cộng. (Reuters) – Những người lãnh đạo sinh viên và người biểu tình đòi dân chủ Hong Kong thề sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu, tiếp tục chiếm cứ những con đường quan trọng mặc dù những người lãnh đạo phong trào Chiếm cứ Trung tâm tuyên bố đầu hàng và kêu gọi sinh viên rút lui.

Sáng nay, những người thành lập phong trào Chiếm cứ Trung tâm kêu gọi người biểu tình rút khỏi khu biểu tình chính gần trụ sở chính quyền và nói rằng họ sẽ ra trình diện cảnh sát. Ông Benny Tai là giáo sư luật trường Đại học Hong Kong đã mở họp báo cùng với Giáo sư Xã hội học Chan Kin-man của trường Đại học Trung Quốc và Mục sư Chu Yiu-ming, nói rằng họ đề nghị sinh viên rút lui vì tình hình đang trở nên rất nguy hiểm. Học sinh của nhóm Môn sinh Chủ nghĩa nói rằng họ tôn trọng những người thành lập phong trào như Giáo sư Benny Tai, nhưng không từ bỏ cuộc tranh đấu. Học sinh Isabella Lo nói rằng phong trào Scholarism sẽ không đầu hàng như các giáo sư, cô ta nghĩ rằng đầu hàng không phải là cách thoát khỏi sự bất tuân của Phong trào Dù.

Anh Joshua Wong là người đồng thành lập phong trào Scholarism nói rằng cuộc biểu tình phải được tiếp tục để đạt mục tiêu. Anh hy vọng dân chúng sẽ tập trung vào lý do tại sao Lương Chấn Anh không chịu công khai gặp sinh viên học sinh biểu tình, thay vì tập trung vào câu hỏi việc chiếm cứ nên tiếp tục hay không. Người biểu tình trên đường phố trong lúc đoàn kết đòi dân chủ đã chia rẽ đối với chiến thuật từ khi cuộc biểu tình bắt đầu trong cuối tháng 9. Nhiều sinh viên ở khu biểu tình Admiralty đã không đồng ý với những người thành lập phong trào Chiếm cứ Trung tâm với Tình thương và Hòa bình gọi tắt là OCLP. Sinh viên Lorraine Lam 18 tuổi nói rằng lời thông báo của những người lãnh đạo OCLP là những lời phi lý, cuộc biểu tình đã trải qua bao khó khăn, không thể giữa đường phải cuốn gói và bỏ cuộc. Sinh viên Patricia Lau 17 tuổi nói rằng cuộc biểu tình đã kéo dài trên 2 tháng, nếu từ bỏ thì không còn ý nghĩa gì, không thể đòi tự do bầu cử trong tương lai, không đòi được điều gì.

Hàng trăm căn lều vẫn còn trên các đường phố quận Admiralty, bên cạnh trụ sở chính phủ ở trung tâm của thành phố, nơi sinh viên đã dựng lên một ngôi làng tạm với các khu vực học hành, trạm tiếp liệu, cấp cứu và trưng bày nghệ thuật. Trong ngày Thứ Hai, Hành chánh trưởng Lương Chấn Anh cảnh báo cảnh sát sẽ dùng các biện pháp cứng rắn, thi hành bổn phận một các tuyệt đối, ông ta kêu gọi sinh viên phải suy nghĩ kỹ trước khi quay trở lại các khu biểu tình. Đừng hiểu lầm sự khoan dung của cảnh sát với yếu đuối. (Huệ Võ)