15/11/2017 | 1

Sinh viên hậu cử nhân bị đóng thuế nặng theo luật thuế hạ viện

Sinh viên hậu cử nhân bị đóng thuế nặng theo luật thuế hạ viện

Ảnh: Washington Post

Cambridge, Massachusetts – Nhiều sinh viên hậu cử nhân trên khắp nước Mỹ đang lo lắng vì sẽ phải đóng thuế, trên những khoản tiền lương nghiên cứu sinh, và những khoản miễn giảm học phí mà các chương trình hậu đại học đang dành cho họ.

Nói một cách khác, các sinh viên bậc cao học sẽ phải giúp chính phủ chi trả hơn 1 ngàn tỉ Mỹ kim trong những khoản giảm thuế dành cho các công ty.

Theo National Public Radio hôm Thứ Ba, một số sinh viên ngành tài chính công ở đại học MIT đã tự tính ra rằng, mình phải đóng thuế tới một nửa mức lương sinh viên vốn khá khiêm tốn. Theo kế hoạch thuế do các nhà làm luật Cộng Hòa ở Hạ Viện đề nghị, sinh viên sẽ phải báo cáo khoản miễn giảm học phí như là thu nhập. Điều này khiến cho nhiều sinh viên vừa đi học vừa đi làm bán thời gian phải đóng thuế như những người đi làm toàn thời gian. Có người tính ra rằng số tiền thuế họ phải đóng sẽ tăng gấp ba tới bốn lần!

Nhiều nhà kinh tế cho rằng việc đánh thuế sinh viên hậu cử nhân là một ý kiến tệ hại. Vì nó cản trở người Mỹ tìm kiếm những học vị cao hơn, vào một thời điểm đất nước đang rất cần một lực lượng lao động được giáo dục tốt hơn.

Hội Đồng Giáo Dục Mỹ đã gửi cho Hạ Viện một bức thư được 30 tổ chức giáo dục đồng ký tên để phản đối kế hoạch thuế của viện này. Cho đến nay, điều khoản đánh thuế sinh viên chỉ có trong dự luật thuế của Hạ Viện, mà không có trong phiên bản của Thượng Viện. (Huy Lam)