14/09/2015 | 1

Sinh viên được nộp đơn xin trợ cấp sớm

Sinh viên được nộp đơn xin trợ cấp sớm

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama lên đường tới thăm Des Moines, Iowa vào hôm Thứ Hai. Tổng thống gặp mặt học sinh trường Trung Học North để thảo luận về tài trợ đại học và các vấn đề khác. Ông Obama cũng công bố một hệ thống xét duyệt trợ cấp liên bang mới.

Hôm Chủ Nhật, Tòa Bạch Ốc thông báo các sinh viên có thể nộp đơn xin trợ cấp liên bang 3 tháng sớm hơn so với hiện nay và chỉ phải nộp hồ sơ khai thuế năm trước. Theo hệ thống hiện nay, sinh viên dự định bắt đầu nhập trường vào mùa Thu năm 2017 phải đợi cho tới tháng Giêng của năm đó mới điền đơn xin trợ cấp liên bang, gọi tắt là FAFSA. Hệ thống mới sẽ giúp sinh viên hoàn tất hồ sơ từ tháng 10 năm 2016, tháng bắt đầu mùa ghi danh đại học truyền thống. Chính phủ sử dụng hình thức đó để xác định điều kiện cho các chương trình trợ cấp Pell Grant và các loại nợ học đại học được liên bang hậu thuẫn.

Tòa Bạch Ốc cho rằng, bắt sinh viên đợi tới tháng Giêng sẽ làm chậm quá trình trợ cấp và gây khó khăn cho các sinh viên tương lai xác định liệu họ có đủ khả năng đi học đại học hay không. Theo ông James Kvaal, phó giám đốc Hội Đồng Chính Sách Đối Nội của Tòa Bạch Ốc, khoảng 2 triệu sinh viên hội đủ điều kiện để nhận Pell Grants, nhưng bỏ lỡ vì họ không nộp đơn xin. (Nguyên Trân)