26/04/2017 | 1

Sinh viên đại học Texas tức giận vì truyền đơn của “người Mỹ da trắng”

Sinh viên đại học Texas tức giận vì truyền đơn của “người Mỹ da trắng”

Arlington, Texas. (CBS) – Một truyền đơn gây tranh cãi từng xuất hiện trong khuôn viên nhiều trường đại học trên toàn quốc – trong đó có đại học Maryland – giờ đây xuất hiện ở đại học Texas, thành phố Arlington.

Truyền đơn yêu cầu “người Mỹ da trắng” báo cáo “bất kỳ và tất cả” di dân bất hợp pháp sống ở tiểu bang. CBS Dallas-Fort-Worth là nơi đầu tiên đưa ra thông tin này. Nhà trường gỡ truyền đơn ra khỏi bảng thông báo bên trong các khu vực công cộng, sau khi được một số sinh viên báo cáo.

Nhóm đứng phía sau thông điệp trên tờ truyền đơn dường như phản đối việc đại học Texas có thể trở thành một “đại học trú ẩn.” Hiện nay thuật ngữ “thành phố phú ẩn” đang lan rộng, miêu tả các thành phố tuân theo một số thủ tục nhất định để cung cấp nơi trú ngụ cho di dân bất hợp pháp.

Sinh viên Kasandra Moreno nhận xét đó là những người không biết gì, tìm cách kích động cuộc biểu tình hoặc nổi loạn để đuổi mọi người ra khỏi đây. Nhưng đối với ngôi trường mang tính đa dạng, làm như vậy là điều vô nghĩa.

Trên truyền đơn ghi rõ website “Vanguard America”, một nhóm người tự xưng là da trắng thượng tôn, nhưng không rõ các thành viên của nhóm có liên quan tới tờ truyền đơn không. CBS Dallas-Fort-Worth không nhận được câu trả lời của  nhóm này.

Viên chức đại học Texas cho biết truyền đơn này vi phạm chính sách của nhà trường. Sinh viên Chineme Obikudu gốc Nigeria, đến Hoa Kỳ từ nhỏ, cho rằng truyền đơn là một sự xúc phạm. (Mai Đức)