20/03/2014 | 0

Sinh viên công khai đồng tính không được ghi danh vào trường cũ

Sinh viên công khai đồng tính không được ghi danh vào trường cũ

Hannibal, Missouri. (CBS)
Một cựu sinh viên Đại học Hannibal LaGrange nói anh không hối tiếc khi công khai tình trạng đồng tính trên Facebook vào tháng 12 năm ngoái. Nhưng vì điều đó mà anh không được ghi danh học tại trường cũ.
Chase Martinson cho biết anh tái ghi danh sau khi rút tên vào tháng 10 vì bị bệnh. Sau đó vào tháng Giêng, nhà trường gởi thư đồng ý cho anh tái ghi danh cho học kỳ mùa thu. Tuần trước, anh nhận được một lá thư khác của Đại học Hannibal LaGrange, nói đơn xin tái ghi danh của anh đang được xem xét. Lá thư không giải thích lý do tại sao thay đổi ý kiến, chỉ đề nghị anh đọc lại 2 trang trong cuốn sổ tay sinh viên, nội dung của 2 trang này là phần hướng dẫn đạo đức sinh viên nhà trường.
Sau đó Chase Martinson gọi điện thoại đến văn phòng ghi danh để hỏi rõ ý nghĩa của lá thư. Người viết lá thư cho biết anh không tuân thủ nội dung hướng dẫn đạo đức của nhà trường. Trang 20 và 27 nói về hành vi tình dục, hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và hành vi đồng tính.
Vì lý do này, Chase quyết định không ghi danh vào Đại học Hannibal LaGrange nữa, mà cho biết sẽ chọn Đại học Missouri để tiếp tục chương trình y tá. – M. Đức