Sinh hoạt của người Việt ở Atlanta, Georgia trong đại dịch COVID-19

Sinh hoạt của người Việt ở Atlanta, Georgia trong đại dịch COVID-19

Dịch cúm coronavirus đang lây lan các nơi tại Hoa Kỳ và để tìm hiểu sinh hoạt của của cộng đồng người Việt ở Atlanta, Georgia trước tình hình đại dich như thế nào, phóng viên Vũ Nhân gởi về phóng sự sau đây.