Sinh hoạt cộng đồng người Việt tại thủ phủ Des Moines – Iowa

Des Moines là thành phố lớn nhất tiểu bang Iowa, là trung tâm vận tải, chế tạo, thương mại của tiểu bang. Thủ phủ Des Moines là một tiểu bang quan trọng nhất nước Mỹ về phương diện nông nghiệp và cả chính trị trong các mùa tranh cử Tổng Thống. Vào lúc 4giờ chiều Thứ Ba ngày 01 tháng 08 năm 2017, chúng tôi đã đến thủ phủ Des Moines. Về tâm linh nơi đây vẫn có cộng đoàn công giáo, Tin Lành và một ngôi Chùa Hồng.