Siêu thị của người Việt đồng ý trả $100,000 tiền phạt vi phạm lao động

Siêu thị của người Việt đồng ý trả $100,000 tiền phạt vi phạm lao động

Theo Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang bà Maura Healey, công ty Trường Thịnh Market Inc. và chủ tịch của công ty là ông Joseph Pham đã đồng ý bồi thường 84,000 Mỹ kim tiền lương cho nhân viên, vì không trả đúng mức lương tối thiểu và giờ phụ trội, cộng hơn 21,000 Mỹ kim tiền phạt. Trong văn bản, bà Healey nói công ty thương mại này đã tận dụng sức lao động của nhân viên mà không trả đúng những gì họ được hưởng. Bà sẽ tiếp tục ủng hộ những người lao động ở Massachusetts để bảo đảm họ lúc nào cũng được đầy đủ quyền lợi, và không trở thành nạn nhân của những bất công và bóc lột của chủ.

Các nhân viên của Bộ Tư Pháp Massachusetts đã mở một cuộc điều tra vào tháng Bảy 2015, sau khi nhận được khiếu nại từ một số nhân viên. Cuộc điều tra cho thấy từ tháng 9 năm 2013 đên tháng 8 năm 2015, 7 nhân viên làm việc trong siêu thị không được trả mức lương tối thiểu và tiền làm phụ trội. Những nhân viên này làm việc hơn 40 tiếng mỗi tuần và được trả tiền mặt. Luật sư của Trường Thịnh Market Inc. từ chối bình luận với truyền thông.

Thanh Lan / SBTN