03/02/2015 | 0

Shaun Donovan nói về ngân sách đề xuất của Tổng thống Obama

Shaun Donovan nói về ngân sách đề xuất của Tổng thống Obama

Washington, DC. (CBS) – Chính phủ ông Obama ca ngợi ngân sách tài khóa 2016 của tổng thống, và đề xuất này được đưa ra hôm thứ Hai ngày 2 tháng 2.

Ông Shaun Donovan là Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, gọi những biện pháp cắt giảm trước đó là thiếu suy nghĩ. Ông nói ngân sách của tổng thống sẽ giảm bớt sự thâm hụt và ổn định nợ quốc gia. Tại buổi họp báo hôm thứ Hai, ông Donovan nói ngân sách này hỗ trợ tầm nhìn đầy tham vọng của tổng thống nhằm thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng cơ hội. Ngân sách đáp ứng được nhiệm vụ tài chính quan trọng của sự phát triển bền vững, giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% của tổng sản phẩm nội địa, và ổn định nợ quốc gia như một phần của nền kinh tế. Ngân sách đạt được những mục tiêu trên bằng cách chi trả cho tất cả các khoản đầu tư mới, thay thế biện pháp cắt giảm thiếu suy nghĩ trước đó bằng những cải cách thông minh, giảm 1.8 ngàn tỷ Mỹ kim thâm hụt, chủ yếu từ cải cách sức khỏe, thuế má và nhập cư toàn diện.

Ông Donovan nói chính phủ Obama nghĩ rằng họ có thể cải thiện hệ thống bảo hiểm mùa màng bằng cách khuyến khích nông dân trồng trọt thêm, và bằng cách hạ thấp siêu lợi nhuận của các công ty bảo hiểm. Ông thừa nhận nông dân các tiểu bang không hoan nghênh các thay đổi này, đây cũng là điều mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không đồng ý và sẽ phải tranh luận. (Mai Đức)