03/10/2014 | 0

Seattle: cấm người dân vứt đồ ăn vào thùng rác

Seattle: cấm người dân vứt đồ ăn vào thùng rác

Seattle, Washington. (CBS) – Thị trưởng Ed Murray của thành phố Seattle vừa ký một sắc lệnh gây tranh cãi, theo đó thành phố sẽ phạt người dân nào vứt đồ ăn thừa vào thùng rác thông thường thay vì thùng ủ rác compost.

Ông Ted Vrell là nhân viên sở vệ sinh của Seattle trong hơn 36 năm nay và mỗi ngày ông đi thu thập hơn 1,000 thùng rác. Ông cho biết vào năm 1978 khi ông mới bắt đầu công việc, người dân Mỹ không biết đến tái chế. Hồi đó mọi thứ đều là rác, còn bây giờ hầu như không có gì là rác ở Seattle. Thành phố này tái chế 55% rác, nay các giới chức muốn đẩy mục tiêu tái chế lên tới 60%.

Vào mùa hè năm tới, khi sắc lệnh mới có hiệu lực, thì các cơ sở kinh doanh nào vứt đồ ăn vào thùng rác có thể bị phạt tới 50 Mỹ kim, còn gia đình thì bị phạt 1 Mỹ kim mỗi lần vi phạm. Tuy số tiền phạt 1 Mỹ kim có vẻ nhỏ, nhưng giới chức giám sát việc đổ rác ở Seattle, ông Hans Van Dusen nói rằng, thành phố không có chủ trương kiếm tiền từ sắc lệnh này, mà chỉ muốn làm cho luật lệ rõ ràng để mọi người có thể chung sức tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Mỗi năm người Mỹ vứt đi khoảng 35 triệu tấn đồ ăn thừa, nhưng chỉ có 5% trong số đó được ủ để tái chế thành phân bón. (H. Lam)