25/06/2016 | 0

Scotland vận động ở lại EU

Scotland vận động ở lại EU

Edinburgh, Scotland. (Reuters) – Thủ tướng thứ nhất Nicola Sturgeon của Scotland cho biết chính phủ nước này bắt đầu cuộc vận động để bảo vệ tư cách thành viên Liên minh châu Âu của họ.

Đồng thời, họ sẽ chuẩn bị một cuộc bỏ phiếu độc lập sau khi Anh quốc quyết định rời khỏi khối. Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, người Scotland từ chối nền độc lập với kết quả 55% trên 45%. Tại thời điểm đó, kết quả này được coi là một bản án quyết định cho cả một thế hệ. Kể từ đó, nhiều cuộc khảo sát cho thấy những người ủng hộ cho nền độc lập không có chuyển biến đáng kể. Trong ngày 23 tháng 6, trong khi đa số người Anh bỏi phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu, thì người Scotland bỏ phiếu ở lại khối với tỷ lệ 62% trên 38%.

Theo đảng Quốc gia Scotland, gọi tắt là SNP, lý do khiến người Scotland quyết định ở lại vương quốc Anh vào năm 2014, vì họ tin rằng đó là cách duy nhất để bảo đảm tư cách thành viên Liên minh châu Âu của họ. Nhưng kết quả của ngày 23 tháng 6 có thể khiến người Scotland thay đổi ý nghĩ, và thậm chí thay đổi lá phiếu. Do đó Thủ tướng thứ nhất Sturgeon tin rằng rất có thể Scotland tổ chức trưng cầu dân ý một lần nữa về nên độc lập của họ.

Sau khi gặp gỡ các vị bộ trưởng, bà Sturgeon nói rằng người Scotland không cho phép Liên minh châu Âu bác bỏ tư cách thành viên của họ, chỉ vì Anh quốc rời khỏi khối này. (Mai Đức)