Đài Truyền Hình SBTN trao tiền cứu trợ nạn nhân bão Harvey đến thành phố Houston

Đại diện thành phố Houston, thị trưởng Turner cho biết ông vô cùng tri ân sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt. Ông nói: “Điều này chứng tỏ sức mạnh của cộng đồng Việt Nam. Chỉ hơn 40 năm trước, những người Việt Nam phải bỏ nước ra đi, bỏ mình trên biển cả, và bắt đầu với hai bàn tay trắng. Vậy mà giờ đây, những người Việt Nam đã có thể hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho đất nước này.”