SBTN ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông

Để gửi lời ủng hộ của những người Việt yêu tự do và dân chủ khắp nơi đến với người dân Hồng Kông, phái đoàn SBTN đã viết một biểu ngữ do chính con trai của nhạc sĩ Trúc Hồ viết và dán lên bức tường Lennon Wall. Trên bức tường này, có rất nhiều mảnh giấy ghi lại những khát vọng cho cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Hồng Kông. Bức tường Lennon Wall như một lời nhắc nhở đến mọi người về mục tiêu của phong trào đấu tranh vì dân chủ này. Mời quý vị cùng theo dõi phần phóng sự sau đây.