SBTN trao tiền cứu trợ nạn nhân bão Harvey

Sau 20 ngày gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân bão Harvey, vào trưa thứ Hai 25/9/2017, ban giám đốc SBTN và Bên Em Đang Có Ta Foundation đã trao tiền gây quỹ cứu trợ cho ông Fred Brewer – Giám Đốc Điều Hành tổ chức Habitat tại văn phòng của SBTN, thành phố Garden Grove Nam California.