Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng SBTN trao tiền cứu trợ nạn nhân bão Harvey

SBTN trao tiền cứu trợ nạn nhân bão Harvey

Sau 20 ngày gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân bão Harvey, vào trưa thứ Hai 25/9/2017, ban giám đốc SBTN và Bên Em Đang Có Ta Foundation đã trao tiền gây quỹ cứu trợ cho ông Fred Brewer – Giám Đốc Điều Hành tổ chức Habitat tại văn phòng của SBTN, thành phố Garden Grove Nam California.