13/02/2023 | 490

SBTN TEEN VOICE 2023

SBTN TEEN VOICE 2023

SBTN TEEN VOICE 2023

Các thí sinh download và ghi danh, phải có chữ ký của phụ huynh (nếu dưới 18 tuổi) và gởi application và 1 video clip trình bày giọng hát qua email teenvoice@sbtn.tv

Download SBTN Teen Voice 2023:

TEEN VOICE 2023 application

Điền và gởi về email teenvoice@sbtn.tv

hoặc gởi về SBTN: P.O.BOX 127, Garden Grove, CA 92842

Ngoài ra có thể điền trực tiếp qua Google Form (Teen Voice 2023 Application)

https://forms.gle/xx99ihTGRRywRG766

– Các thí sinh được tuyển chọn từ các mùa:

  1. Mùa Xuân/Spring: Mar 2023 – Jun 2023
  2. Mùa Hạ/Summer Jun, 2023 – Sep, 2023
  3. Mùa Thu/Autumn Sep 2023 – Dec, 202
  4. Mùa Đông/Winter Dec, 2022 – Mar, 2023

Các thi được tuyển chọn từ 4 mùa trong năm, sẽ được thi đấu với nhau để lọt vào Chung Kết dự trù sẽ vào mùa Xuân/Spring 2024

Chi tiết xin email về teenvoice@sbtn.tv