SBTN & RISE gửi thiết bị bảo hộ y tế đến các bệnh viện

Sau khi Rise và Bên Em Đang Có Ta tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ cho những người ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, tất cả số tiền gây quỹ đã được dùng cho việc mua đồ bảo hộ y tế và gởi đợt hàng đầu tiên đi nhiều nơi. Vào chiều ngày thứ Ba 12/5/2020, đợt hàng kế tiếp đã về và được các đại diện bệnh viện trong vùng tới nhận. Một số cũng được chuyển đi ngay ngày hôm sau tới những bệnh viện ở các tiểu bang xa.