NAIL QUEEN 2023 chính thức nhận đơn của các thí sinh trên toàn cầu

NAIL QUEEN 2023 chính thức nhận đơn của các thí sinh trên toàn cầu

SBTN NAIL QUEEN 2023

BEAUTY PAGEANT FOR THE NAIL COMMUNITY

The second season of the beauty pageant for the nail community “Nail Queen 2023” is officially accepting applications from contestants all over the world.

All people, including non-Vietnamese related within the Nail industry around the world, can participate in the Nail Queen & 2023 beauty pageant

ALL AGES

Registration form, please visit our website at www.sbtn.tv

DOWNLOAD REGISTRATION FORM HERE NAIL QUEEN 2023 – Registration Form

Registration deadline May 1st, 2023

Application Fee: $50

For more information, please contact:

Email: nailqueen@sbtn.tv

(714)636-1121

NAIL QUEEN 2023

CUỘC THI HOA HẬU DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG NAIL

NAIL QUEEN mùa thứ nhì 2023 chính thức nhận đơn của các thí sinh trên toàn cầu.

Tất cả các các thí sinh có liên quan đến lĩnh vực nail trên toàn thế giới: giáo viên ngành nail, học viên, managers, thợ nail, chủ tiệm nail, các công ty, cửa tiệm cung cấp sản phẩm ngành nails… kể cả các sắc dân đều có thể tham gia cuộc thi NAIL QUEEN 2023

Không giới hạn tuổi tác

Mẫu đăng ký dự thi tại trang nhà:  www.sbtn.tv

DOWNLOAD MẪU GHI DANH TẠI ĐÂY NAIL QUEEN 2023 – Registration Form

Hạn chót ghi danh 1 tháng 5, 2023

Lệ phí ghi danh $50 mỹ kim

Xin liên lạc Email: nailqueen@sbtn.tv

(714)636-1121