24/01/2023 | 10

SBTN Morning: Thêm 7 người bị bắn chết ở California ngày Mùng Hai Tết