SBTN mời tham gia cuộc thăm dò ý kiến online về kinh doanh

SBTN mời tham gia cuộc thăm dò ý kiến online về kinh doanh

Như đã thông báo trước đây, qua sự phối hợp với Kauffman Foundation, SBTN dự trù sẽ trình chiếu một chương trình truyền hình 10 tập vào mùa Thu 2018, để giúp doanh nghiệp Việt Nam được thành công hơn trong kinh doanh.

SBTN cần ý kiến đóng góp của quý vị. Bản thăm dò ý kiến online sau đây bao gồm quan tâm, lo lắng, và những mục tiêu, cần thiết để mở một doanh nghiệp nhỏ.

Bảng thăm dò chỉ tốn tối đa 7 phút để hoàn tất online, và hoàn toàn được bảo mật. Thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng với mục đích thực hiện nội dung chương trình truyền hình, và sẽ không được sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác.

Một lần nữa, ý kiến đóng góp của quý vị sẽ là những thông tin quý báu cho chúng tôi về các vấn đề quan trọng đối với quý vị.

Để giúp chúng tôi thực hiện đúng kế hoạch, xin quý vị hoàn tất bản thăm dò này trễ nhất là ngày 20 Tháng Ba 2018. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc quan tâm nào, xin quý vị liên lạc với cô Thủy Phan, giám đốc dự án, qua địa chỉ email thuyphan@sbtn.tv.

Để bắt đầu, xin quý vị vào đường dẫn sau đây:

https://ucdavis.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0lhno4zw4zadmPr?Q_Language=VI

Đài Truyền Hình SBTN