SBTN gặp gỡ Thượng nghị sĩ John McCain vận động cho thương phế binh VNCH

Thứ Năm 6/11/2014 lúc 3 giờ chiều, phái đoàn SBTN gồm nhạc sĩ Trúc Hồ, luật sư Đổ Phủ và ông Đặng Thế Khương – chủ tịch cộng đồng người Việt tại Arizona, cô Thanh Mai – đài radio Tiếng Nước Tôi, cùng 2 cố vấn cộng đồng đã đến văn phòng của Thượng nghĩ sĩ John McCain tại Phoenix, Arizona để vận động cho việc phục hoạt và điều chỉnh chương trình HO. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 3 với các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong công cuộc vận động nhằm cứu trợ và đưa các sĩ quan thương phế binh VNCH còn kẹt lại trong nước sang định cư tại Hoa Kỳ.