SBTN được giải thưởng Ethic Media Services

Vào chiều thứ Sáu 18/6/2021 tại trụ sở đài SBTN tại thành phố Garden Grove, Nam California đã có buổi họp mặt thân mật của các anh chị em trong đài nhân dịp SBTN được trao giải thưởng Ethnic Media Services cho phóng sự về Công Bằng Chủng Tộc