SBTN đồng thắng giải nhất “Racial Justice” của tổ chức Ethnic Media Services

SBTN đồng thắng giải nhất “Racial Justice” của tổ chức Ethnic Media Services

Đài truyền hình SBTN vừa thắng giải nhất trong hạng mục Racial Justice Award cùng với đài truyền hình Korean YTV America media.

Giải “California Ethnic Media Awards 2020” do tổ chức Ethnic Media Services trao qua chương trình trực tuyến hôm Thứ Năm, 3 Tháng Sáu. Có khoảng 230 phóng sự và bài viết đã được gửi đến cho CEMA, hơn một nửa bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Các thẩm phán thông thạo về ngôn ngữ và văn hóa đã chọn ra 20 phóng sự và bài viết thắng giải trong bảy hạng mục bao gồm các tin tức quan trọng của năm 2020, từ COVID-19 đến sự suy thoái kinh tế, và phong trào đòi công bằng chủng tộc, cải cách di dân, cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 cũng như cuộc thống kê dân số năm 2020.  Mỗi giải thắng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 1,000 Mỹ Kim.

Đài truyền hình SBTN đã gởi 3 phóng sự nói về sự chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam cũng như sự ủng hộ của cộng đồng đối với công bằng chủng tộc (Racial Justice).  Một trong 3 phóng sự đó được thực hiện tại thành phố Garden Grove khi hàng ngàn học sinh tuần hành ôn hòa ủng hộ phong trào bình đẳng chủng tộc Black Live Matter.

SBTN đã được chấm giải nhất cùng với đài truyền hình Nam Hàn Korean YTV trong hạng mục Racial Justice.

Thay mặt cho đài truyền hình SBTN, tổng giám đốc SBTN, nhạc sĩ Trúc Hồ đã nhận giải thưởng trong buổi trao giải trực tuyến vào ngày Thứ Năm, 3 Tháng Sáu.