SBTN Canada thăm và tặng quà Giáng Sinh tại Dưỡng Trí Viện

Tinh thần của mùa Giáng Sinh chính là niềm vui được sẻ chia trong từng hành động quan tâm giữa người và người. SBTN Canada đã đến thăm boarding home, là nơi chuyên chăm sóc những người bệnh nhân về sức khoẻ tâm thần do người Việt làm chủ và được chính phủ bảo trợ.