SAY NO TO RACISM – HÃY CHẤM DỨT KỲ THỊ (Tình Yêu, Tình Người – Music & Lyrics by Trúc Hồ)

Trong thời gian – 1 năm trở lại đây – vấn đề kỳ thị người gốc Châu Á tăng vọt không riêng tại Hoa Kỳ mà còn xãy ra nhiều nơi trên thế giới. Một phần của vấn đề vì sự ngộ nhận cũng như chụp mũ rằng đại dịch Covid-19 xãy ra vì do người Á Châu gây ra. Các viên chức y tế đã nói rằng sắc tộc không gây ra virus (ethnicity does not cause the virus). Nhưng những sự ngộ nhận này đã được những kẻ thượng tôn chủng tộc lạm dụng để tấn công người gốc Châu Á. Đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục im lặng, hoặc lẫn tránh trong bóng tối với hy vọng rằng rồi cơn bão sẽ qua đi. KHÔNG – chúng ta không thể im lặng mà phải lên tiếng. SBTN kêu gọi tất cả chúng ta hãy vinh danh tình yêu, tình người – và hãy cùng nhau nói KHÔNG VỚI KỲ THỊ CHỦNG TỘC.

In the past year, hate crime against Asian people has increased drastically not only in the United States but also in many parts of the world. The main cause of this issue is due to the misconception that Covid-19 pandemic has happened because of the Asian or Chinese population. “Ethnicity does not cause the virus”, said health officials, but these misconceptions have been used and abused by racial elites to attack people of Asian descent. Amid this discriminating period, we cannot remain silent and avoid the problems in hope that the storm will pass. NO – we must speak up against this Anti-Asian hate crime. SBTN wants all of us to honor love, peace and humanity- and let’s say NO to RACISM.