14/03/2019 | 11

Thành phố Santa Ana nhắc nhở khách hàng: nước từ vòi là an toàn để uống

Thành phố Santa Ana nhắc nhở khách hàng: nước từ vòi là an toàn để uống

Ảnh: Igrac

Riverside, California – Ngày 22 Tháng Ba tới đây là ngày World Water Day, Cơ quan Quản trị Nguồn nước Santa Ana (SAWPA) muốn nhắc nhở quý vị khách hàng trong khu vực  phân nước sông Santa Ana (SARW) rằng, nước dẫn vào nhà quý vị, rồi từ vòi chảy ra, là an toàn để uống. Vùng phân nước sông Santa Ana trải dài 75 dặm, từ núi San Bernardino qua Orange County, ra biển Thái Bình Dương, là nơi có dân số gốc di dân rất lớn. Những di dân này có nguồn gốc từ những quốc gia mà nước từ vòi không an toàn. Vì thế, họ vẫn dùng nước đun sôi, nước đóng chai, và nước mua ở các máy nước trong vùng.  Nước đóng chai cũng được kiểm tra, nhưng không thường xuyên như nước từ vòi. Ngoài ra, nước đóng chai được chứa trong chai nhựa, có thể có chứa những hóa chất độc. Không có tiêu chuẩn kiểm tra nào đối với các chai nhựa, để biết hóa chất trong nhựa có thấm vào nước hay không, và cũng không có kiểm tra xem có vi khuẩn do nước trong chai sản sinh ra hay không. Thêm vào đó, các tiệm bán nước đáng lẽ phải được theo dõi và kiểm soát, tuy nhiên, các biện pháp này không liên tục, và phẩm chất nước có thể không bảo đảm. Bình và chai mà khách hàng dùng chứa nước mua ở tiệm và máy thường được sử dụng nhiều lần, và cũng có thể có vi khuẩn bên trong.

Tất cả nước từ vòi ở miền Nam California và khắp nơi ở Hoa Kỳ đều được các phòng thí nghiệm có chứng nhận kiểm tra mỗi ngày, để bảo đảm đạt tiêu chuẩn hoặc vượt tiêu chuẩn quy định. Đạo luật Nước uống An toàn đòi hỏi các công ty cung cấp nước từ vòi phải có một phòng thí nghiệm được chứng nhận tiến hành kiểm tra hoàn toàn phẩm chất nước, cũng như phải báo cáo phẩm chất nước hàng năm cho khách hàng.

Được Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1993, World Water Day được tổ chức hàng năm, vào ngày 22 tháng Ba, như là một hình thức tạo sự chú ý cho tầm quan trọng của nước sạch, và cổ động cho việc giữ gìn nguồn nước sạch. (BBT)