05/06/2015 | 2

Sáu viên chức ban quản lý các dự án đường sắt thừa nhận ăn hối lộ

Sáu viên chức ban quản lý các dự án đường sắt thừa nhận ăn hối lộ

Những bị can sẽ bị truy tố gồm Trần Quốc Đông, nguyên phó Tổng giám đốc Công ty Đường sắt; Phạm Hải Bằng, nguyên giám đốc RPMU; Phạm Quang Duy, nguyên phó giám đốc RPMU; Nguyễn Nam Thái, nguyên trưởng phòng thực hiện dự án 3; Trần văn Lục, nguyên giám đốc RPMU; Nguyễn Văn Hiếu, nguyên giám đốc RPMU.

Trong cuối tháng 3 năm 2014, công ty Tư vấn Giao thông Nhật (JTC) cho biết từ năm 2008 tới năm 2012, JTC đã chi 100 triệu yen để lo lót tại các nước được Nhật Bản giúp đỡ theo chương trình ODA. Cuối tháng 4 năm 2014, Nhật Bản cho biết JTC đã lo lót gần 70 triệu yen cho 3 người ở Việt Nam để được thầu tư vấn kỹ thuật dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội, giai đoạn 1.

Cuộc điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2009 tới tháng 2 năm 2014, Bằng đã trực tiếp chỉ thị Phạm Quang Duy và Nguyễn Nam Thái đi nhận tiền số tiền 11 tỷ đồng. Bằng nhận 4.8 tỷ, Thái nhận 3.4 tỷ và Phạm Quang Duy được chia 2.8 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, các bị can khai là dùng số tiền cho các hoạt động có liên quan tới dự án như chi phí cho lễ ký hợp đồng, hội họp, tiếp khách.

Cơ quan điều tra xác định khoản tiền lấy từ JTC không được đưa vào sổ sách, chứng từ của RPMU. Phạm Hải Bằng khai số tiền của JTC cũng đã được chia cho Trần Văn Lục, giám đốc RPMU 100 triệu đồng; chia cho Trần Quốc Dũng 30 triệu và Nguyễn Văn Hiếu 50 triệu.

Hồng Tú / SBTN