04/04/2022 | 265

Sau hơn 45 năm, nhà cầm quyền cộng sản đã cho mang Kinh Thánh vào trại giam

Sau hơn 45 năm, nhà cầm quyền cộng sản đã cho mang Kinh Thánh vào trại giam

Các đầu sách được đưa vào trại giam- Nguồn hình VOV

Tin Vietnam.- Đài VOV loan tin, vào sáng 1 tháng 4 năm 2022, cơ quan An ninh nội địa Cộng sản đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát cai quản trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc bộ Công an Cộng sản tổ chức bàn giao hơn 4,400 kinh thánh, kinh sách, và các ấn phẩm tôn giáo để sử dụng trong các trại giam.

Trước đó, bộ Công an đã phối hợp với ban Tôn giáo Cộng sản để lựa chọn, kiểm duyệt các kinh thánh, kinh sách, và ấn phẩm tôn giáo mà nhà cầm quyền cho là hợp pháp để đưa vào các thư hiện trại giam. Mục đích được bộ Công an Cộng sản cho biết, là góp phần thực hiện luật pháp về tôn giáo, đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sách, ấn phẩm tôn giáo của các tù nhân chính trị, tôn giáo.

Mặc dù là sách về tôn giáo, nhưng nhà cầm quyền cũng lồng ghép nội dung tín ngưỡng, tôn giáo, với các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà cầm quyền về tín ngưỡng, tôn giáo, và vận động quần chúng tín đồ tôn giáo.

Thiếu tướng Cộng sản Thùng Văn Nghiểm giải thích, hoạt động trên là để nhà cầm quyền thực hiện pháp luật về tôn giáo, quyền được tiếp cận các kinh, sách tôn giáo nhằm bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, và truyền tải thông điệp ra quốc tế là nhà cầm quyền đã thực hiện các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, quyền con người.

An Nhiên