12/03/2017 | 0

Sau hai tháng, ông Mattis vẫn là bổ nhiệm duy nhất của ông Trump tại Ngũ Giác Đài

Sau hai tháng, ông Mattis vẫn là bổ nhiệm duy nhất của ông Trump tại Ngũ Giác Đài

Washington, DC. (CBS) – Ông Jim Mattis không cô đơn tại Ngũ Giác Đài, nhưng sau hai tháng đảm nhiệm chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng, không thêm một người nào được bổ nhiệm tại Ngũ Giác Đài.

Tướng hồi hưu Thủy Quân Lục Chiến, nhậm chức chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump tranh cãi với Tòa Bạch Ốc về lựa chọn cho các vị trí dân sự ưu tiên cao, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng lại quan trọng cho việc phát triển và thực thi chính sách quốc phòng trong cũng như ngoài nước.

Khi chính phủ của Tổng Thống Obama mãn nhiệm vào tháng Giêng, chỉ một trong những người được bổ nhiệm chính trị cao cấp ở Ngũ Giác đài vẫn ở lại. Đó là ông Robert Work, thứ trưởng Quốc Phòng. Ông đồng ý ở lại cho tới khi người tiền nhiệm tuyên thệ. Cho tới nay, không đề cử thứ trưởng nào được thông báo, chưa nói tới việc được Thượng Viện chuẩn thuận.

Chính phủ đã công bố 4 ứng cử viên cho công việc dân sự cao cấp tại Ngũ Giác Đài. Hai trong số 4 người này sau đó rút tên. Người được ông Trump đề cử dẫn đầu Lục Quân, ông Vincent Viola, rút tên vào đầu tháng 2 bởi vì vướng mắc về tài chính. Khoảng 3 tuần sau, ông Philip B. Bilden, ứng cử viên bộ trưởng Hải Quân, cũng rút tên vì lý do tương tự.

Hôm Thứ Ba ngày 7 tháng 3, Tòa Bạch Ốc thông báo dự định đề cử ông John Sullivan làm luật sư trưởng Ngũ Giác Đài. Tháng Giêng, ông Trump công bố đề cử cựu dân biểu Heather Wilson của tiểu bang New Mexico làm bộ trưởng Không Quân, nhưng ông chưa nộp đề cử lên Thượng Viện.

Đây không phải chỉ là vấn đề tại Ngũ Giác Đài. Trong khi hầu hết lựa chọn của ông Trump vào Nội Các và vị trí cấp nội các đã được Thượng Viện chuẩn thuận, hơn 500 vị trí trong chính phủ, cần phải được Thượng Viện chuẩn tuận, vẫn chưa có người. (Huy Lam)