06/12/2017 | 1

Sau dự luật thuế, Đảng Cộng Hòa sẽ cắt giảm welfare

Sau dự luật thuế, Đảng Cộng Hòa sẽ cắt giảm welfare

Washington DC. (Reuters) – Khi đảng Cộng Hòa sắp hoàn thành trong cuộc đua cải cách thuế, họ bắt đầu hướng tới một mục tiêu khác, đó là cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội – welfare.

Tổng Thống Donald Trump cam kết đảng Cộng Hòa sẽ tiến hành cuộc đấu tranh để cắt giảm chương trình phúc lợi. Nhiều lần ông Trump nói rằng ông quan tâm đến việc khởi đầu cuộc tranh luận chung quanh các chương trình xã hội được thử nghiệm. Các đồng minh của ông nhìn thấy phần thưởng chính trị đáng kể qua việc giải quyết những vấn đề này.

Từ nhiều tháng qua, ông Trump và đảng Cộng Hòa theo đuổi những đề nghị cắt giảm gắt gao, khiến người được hưởng lợi cảm thấy khó khăn khi ghi danh vào chương trình này. Thí dụ như yêu cầu phải có việc làm mới được trợ giúp phiếu thực phẩm food stamp. Đây là chương trình đang được 43 triệu người Mỹ trên toàn quốc sử dụng. Ngoài ra còn có chương trình cấp phát tiền mặt tạm thời giúp đỡ gia đình nghèo, hiện đang cấp phát cho khoảng 3.5 triệu người Mỹ trên toàn quốc.

Phát ngôn viên của Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan nói rằng các mục tiêu cho năm 2018 sẽ được đặt tại một cuộc họp vào tháng Giêng. Nhưng trong vài tuần qua, ông Jordan là người đứng đầu tổ chức Freedom Caucus Hạ Viện, nói rằng vấn đề này sẽ là một trong những chiến thắng lớn nhất đối với cử tri của ông Trump. Đó sẽ là vấn đề trọng tâm cho kế hoạch hành động sang năm.

Một số chương trình nhỏ như tiểu bang tạm thời trợ giúp tiền mặt cho gia đình nghèo, sẽ không gặp phản ứng dữ dội, vì tiểu bang có ngân sách của họ. Nhưng đối với chương trình phiếu thực phẩm, có thể gây ra một cuộc chiến chính trị lớn hơn. (Mai Đức)  

TAGS: welfare