03/04/2021 | 26

Sau đại hội đảng bộ, Hà Nội chỉ còn mỗi ông Vương Đình Huệ là “nhân tài”

Sau đại hội đảng bộ, Hà Nội chỉ còn mỗi ông Vương Đình Huệ là “nhân tài”

Vương Đình Huệ- Nguồn hình VTV

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, tại hội nghị công bố quyết định ông Đinh Tiến Dũng được làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội vào sáng 3 tháng 4 năm 2021, ông Vương Đình Huệ, tân Chủ tịch Quốc hội Cộng sản khoá 15 đã xin phép được tự nói chứ không sử dụng bài phát biểu được soạn sẵn như thường lệ.

Ông Huệ cho biết, năm 2020, nhà cầm quyền Hà Nội đã có những biến động rất lớn về nhân sự chủ chốt, và sau đại hội đảng bộ Cộng sản Hà Nội thì đã bị thiếu hụt lãnh đạo, lúc này, thường trực thành uỷ chỉ còn mỗi mình ông Huệ. Trong số 6 phó chủ tịch và chủ tịch thành phố thì chỉ có một phó chủ tịch tái cử, những người còn lại đều đã được sắp xếp vào các vị trí khác.

Trước phát biểu của ông Huệ, dư luận cho rằng, sau đại hội đảng bộ, nhà cầm quyền Hà Nội chỉ còn mỗi ông Huệ là người có tài nhất. Nhà cầm quyền đã không thể tìm ra được ai là nhân tài trong số 465,000 đảng viên Cộng sản do Hà Nội cai quản. Hoặc, lúc này việc chạy chức của các đảng viên Hà Nội vẫn chưa được ngã ngũ nên Hà Nội mới thiếu người lãnh đạo

An Nhiên