04/05/2015 | 0

Sau 40 năm, Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vẫn nói láo

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM bàn về lời phát biểu của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng trong bài diễn văn 30/4 như sau: “…Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quan sự của Mỹ…”. Sự thật lịch sử về cuộc chiến tranh Việt Nam thì trên thế giới đều biết rõ nhưng là một nguyên thủ quốc gia mà ông Dũng vẫn ngang nhiên nói những lời dối trá cho đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, một số bài báo trong nước đã có những lời lẽ mỉa mai về chế độ Việt Nam Cộng Hòa và cho rằng những người Việt tại hải ngoại đã không thấu hiểu được rõ về cuộc chiến tranh miền Nam. Chế độ CSVN nói chuyện cứ như là những người sống ở những nước tự do cũng bị bưng bít thông tin như ở Việt Nam.