29/04/2021 | 55

Sau 13 năm xây dựng, tuyến hoả xa trên cao Cát Linh-Hà Đông được vận hành vào tuần tới

Sau 13 năm xây dựng, tuyến hoả xa trên cao Cát Linh-Hà Đông được vận hành vào tuần tới

Nhiều người dân nghi ngờ độ an toàn của tuyến hoả xa trên cao Cát Linh-Hà Đông (Nhan Dan)

Tin từ Hà Nội: Bộ giao thông-vận tải Việt Nam cho biết dự án hoả xa trên cao Cát Linh-Hà Đông  đã được đơn vị tư vấn Pháp (ACT) cấp giấy chứng nhận an toàn và sẽ được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 01/5 tới sau 13 năm xây dựng.

Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin ban quản trị dự án, tổng thầu và tư vấn giám sát đang thực hiện kiểm đếm, chuyển giao hồ sơ với Công ty Metro Hà Nội. Bộ giao thông-vận tải nói ban quản trị dự án chịu trách nhiệm toàn bộ về 16 khuyến cáo mà tư vấn ACT đưa ra.

Tổng thầu và Metro Hà Nội đã duy trì chạy 2 đội tàu để tiếp tục kiểm tra, đánh giá sự ổn định của hệ thống và tập dượt cho các nhân sự vận hành.  Dự án hỏa xa trên cao Cát Linh-Hà Đông đã phải chỉnh thời khóa biểu cả chục lần từ khi bắt đầu khởi công vào tháng 10 năm 2011. Ngoài ra kinh phí đầu tư cho dự án này đã bị đội giá thêm 250 triệu Mỹ kim từ 552 triệu lên 891 triệu.

Tuy nhiên, phần lớn người dân Hà Nội dường như không tin tưởng vào độ an toàn của tuyến đường xây dựng bởi kỹ thuật Trung Cộng trong khi nhiều người khác cho rằng tuyến đường này xấu xí và gây mất mỹ quan đô thị bên cạnh việc làm mất nhiều cây xanh.

Quốc Tuấn