21/06/2019 | 25

Sắp tới hơn 19,000 nhà báo đảng phải lên Facebook để “chiến đấu” chống lại người dân?

Sắp tới hơn 19,000 nhà báo đảng phải lên Facebook để “chiến đấu” chống lại người dân?

Ảnh: Hà Nội Mới

Tin Vietnam.-  Đài VOV loan tin, ngày 20 tháng 6 năm 2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề: Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá ở Việt Nam hiện nay.

Theo ông Phạm Văn Thành- quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật- hiện tại báo chí CSVN có 844 cơ quan báo in, 59 nhà xuất bản, với hơn 19,000 nhà báo được cấp thẻ. Với lực lượng đông đảo này, chưa kể đến hàng ngàn phóng viên chưa được cấp thẻ, nhưng vẫn bị thua mạng xã hội. Ông Thành cho rằng, lực lượng nhà báo đảng đã thua khi để các luồng thông tin xấu ảnh hưởng đến công tác tư tưởng. Và các thế lực thù địch, phản động đang tận dụng triệt để mạng xã hội nhằm tấn công tư tưởng văn hoá của người cộng sản. Vì vậy, báo chí phải thay đổi cách định hướng thông tin mới. Nhà cầm quyền phải cai quản, giải quyết những trang mạng xã hội, facebook cá nhân tung tin xấu độc.

Ông Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương cho rằng, báo chí cộng sản phải làm chủ mặt trận thông tin, đẩy lùi thông tin xấu trên mạng xã hội bằng cách phải lên mạng, phải có những facebook của lực lượng báo lề đảng để thông tin nhanh. Và các cơ quan chức năng của đảng, của các tổ chức cần có người thường xuyên cung cấp thông tin nhanh cho báo chí của nhà cầm quyền.

An Nhiên