15/01/2014 | 0

Sập Mỏ Than Tại An Huy, Trung Quốc

Sập Mỏ Than Tại An Huy, Trung Quốc

Tin An Huy, Trung Quốc. (Reuters)
Một mỏ than đá trong tỉnh An Huy của Trung Quốc đã bị sập trong ngày hôm qua làm một người chết, 21 người bị kẹt trong hầm mỏ sâu 900 mét đã được đưa lên mặt đất sau 9 tiếng đồng hồ cứu cấp.
Một người cứu cấp nói rằng công nhân đã tự cứu nhau, người bên trên liên lạc với người bị kẹt bằng điện thoại khẩn cấp.
Theo Tân Hoa Xã, hầm mỏ bị sập là tài sản công ty quốc doanh Hoài Nam. Ngành khai thác than đá ở Trung Quốc là ngành nguy hiểm nhất trên thế giới, nhu cầu năng lượng đã làm cho các công ty khai thác Trung Quốc không quan tâm tới tiêu chuẩn an toàn.
Trước sự chỉ trích trong nước và cộng đồng quốc tế, chính quyền Trung Quốc dự trù đóng cửa 2000 hầm mỏ vào năm 2015 để cải thiện tiêu chuẩn an toàn.

Huệ Võ