09/01/2015 | 0

Sắp có thuốc chủng Ebola

Sắp có thuốc chủng Ebola

Tin Geneva,Thụy Sĩ. (Reuters) – Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO cho biết giai đoạn thử nghiệm thứ 3 hay giai đoạn cuối cùng của thuốc chủng Ebola sẽ được bắt đầu tại 3 nước Tây Phi bị dịch nặng nhất trong tháng Giêng và tháng Hai.

WHO đã thông báo sau cuộc họp thứ nhì về thuốc chủng với sự tham dự của 90 chuyên viên từ các công ty dược phẩm và chuyên viên y tế. Bác sĩ Marie-Paule Kieny là phụ tá giám đốc của WHO đã mở họp báo sau cuộc họp, nói rằng: “ Đã có 2 loại thuốc chủng được thử nghiệm trong giai đoạn đầu cho thấy an toàn, là tin tức tốt, 2 loại này đang được tiếp tục đánh giá để dùng nếu thấy hữu hiệu. Giai đoạn thử nghiệm cuối cùng có thể bắt đầu ở Liberia vào cuối tháng này. Thử nghiệm ở Sierra Leone và Guinea sẽ bắt đầu vào tháng Hai. Hai loại thuốc chủng đang được đặt nhiều hy vọng là ChAd3 do hãng GlaxoSmithKline bào chế, và VSV-ZEBOV do New Link Genetics và Merck cộng tác bào chế đã cho thấy an toàn và tạo được sự miễn dịch qua cuộc thử nghiệm trong mùa Thu năm ngoái. Loại thuốc chủng thứ 3 do Johnson and Johnson bào chế đang bắt đầu thủ nghiệm giai đoạn thứ nhất và có thể sẵn sàng thử nghiệm sự hữu hiệu rộng lớn hơn.” Bác sĩ Kieny cho biết chuyên viên Johnson and Johnson đang tới các nước Tây Phi để tìm nơi tốt nhất tiến hành thử nghiệm.

Ông Samuel Kargbo là giám đốc chương trình sinh sản và trẻ em của Sierra Leone tham dự cuộc họp nói rằng: “ Ba nước Tây Phi không thể tận diệt Ebola nếu không có thuốc chủng.” Cuộc họp cũng đánh giá tình trạng tài chánh, sau khi liên hiệp thuốc chủng toàn cầu GAVI tuyên bố trong tháng trước là sẽ dùng 300 triệu mỹ kim để mua thuốc chủng. Ông Kargbo nói thêm rằng: “Các nước giàu phải giúp 3 nước Tây Phi chống lại Ebola.” Hiện các loại thuốc chủng thử nghiệm chưa chứng minh đã có thể ngăn chận sự lan truyền của Ebola. Trận dịch tại 3 nước Tây Phi đã làm ít nhất 8,000 người chết. (Huệ Võ)