SANTA ANA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NGĂN CẢN PHÁI ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM

SANTA ANA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NGĂN CẢN PHÁI ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tin Santa Ana – Hội Đồng Thành Phố Santa Ana vào tối hôm qua đã biểu quyết với toàn bộ 6 phiếu thuận và không phiếu chống, thông qua nghị quyết 2013-55B, nhằm ngăn cản các phái đoàn cộng sản Việt Nam đến phạm vi của thành phố Santa Ana hoặc đi ngang qua thành phố này. Thị trưởng và 5 nghị viên bỏ phiếu thuận, có một Nghị viên vắng mặt. Sau khi Thị Trưởng Miguel Pulido ký ban hành nghị quyết, ông trao một bản cho Luật Sư Trần Sơn Hà, đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trước những tràng pháo tay vui mừng của đại diện tôn giáo, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California và hàng chục đồng hương Việt Nam hiện diện.

Nội dung bản nghị quyết nhận được ghi: Thành phố Santa Ana không khuyến khích các chuyến thăm chính thức của các đại diện chính phủ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến thành phố Santa Ana, cho đến khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoặc các tổ chức quốc tế chứng nhận hoặc khẳng định rằng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được cải thiện vấn đề vi phạm nhân quyền và chấp nhận cho người dân các quyền tự do cơ bản như sự tự do thờ phượng, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và quyền bầu cử đại diện chính phủ của họ.

Bản nghị quyết còn viết rằng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam luôn vi phạm những điều mà họ đã cam kết khi trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc, và khi họ đã ký kết Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. Bản nghị quyết xác định: Nếu các quan chức từ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muốn đến thăm hay đi du lịch thông qua thành phố Santa Ana, họ phải thông báo cho cảnh sát trưởng ít nhất là 14 ngày trước khi chuyến thăm này và cảnh sát trưởng phải lập tức thông báo cho Thị trưởng và các nghị viên về chuyến viếng thăm này.

Về trách nhiệm tài chánh, thành phố Santa Ana có toàn quyền để đòi trang trải các chi phí đối với bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào đã mời hoặc tạo cơ hội cho chuyến viếng thăm hay bất kỳ chi phí nào mà thành phố Santa Ana phải gánh chịu để đáp ứng với những lần viếng thăm như vậy. Trước đây, thành phố Garden Grove cũng thông qua nghị quyết tương tự đòi hỏi phái đoàn Cộng sản Việt Nam phải báo trước 10 ngày. Thành phố Westminster đòi 14 ngày và thành phố Fountain Valley cũng đang cứu xét việc thông qua một nghị quyết tương tự.