Sang Ngang | Sáng tác: Đỗ Lễ | Thế Sơn – Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR