01/03/2015 | 3

Sáng lập viên trang Triết Học Đường Phố nói về chiến dịch Zombie

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có dịp trò chuyện với anh Nuyễn Hoàng Huy – người sáng lập trang blog “Triết Học Đường Phố”, một diễn đàn của thế hệ trẻ để góp tiếng nói vào cuộc đấu tranh chung. Nguyễn Hoàng Huy sẽ chia sẻ với quý vị khán giả về bản thân anh, về trang “Triết Học Đường Phố”, về sự hợp tác giữa anh và rapper Nah – Nguyễn Vũ Sơn trong việc khởi động chiến dịch Zombie, để cùng kêu gọi giới trẻ Việt Nam đứng lên đòi quyền làm người cho chính mình.